Bảo vệ sức khỏe cho người già vào mùa đông với đèn sưởi nhà tắm

Người già là đối tượng cực kỳ nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ cũng như thời tiết. Nếu bị thay đổi nhiệt độ đột ngột nhiều khả năng có thể dẫn đến đột quỵ nên rất nguy hiểm đến sức khỏe của người cao tuổi. Vào mùa đông, việc tắm là cực…