Giải thưởng thiết kế

Đèn sưởi nhà tắm Heizen là dòng sản phẩm cao cấp của thương hiệu đèn sưởi nhà tắm số 1 Việt Nam. Heizen luôn khẳng định thương hiệu đèn sưởi cao cấp có chất lượng và độ tin cậy cao bằng những giải thưởng đạt được

Chứng chỉ chất lượng

Tổng Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng Việt Nam đã kiểm nghiệm cực kỳ khắt khe và cấp chứng chỉ chất lượng số 14/2446 cho sản phẩm đèn sưởi nhà tắm HEIZEN của CHLB Đức